โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน : ๑ ในโครงการร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ห้ามขาย-สูบบุหรี่ในคุก!เตรียมดันออกกม.บังคับใช้ปี62

23 ตุลาคม 61 / อ่าน : 262

23 ต.ค.61 พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงนโยบายเลิกจำหน่ายบุหรี่ภายในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศว่า ที่ผ่านมาอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้มาหารือร่วมกับกรมราชทัณฑ์ถึงการประชุมเพื่อออกกฎหมายควบคุมยาสูบ เรื่องกำหนดสถานที่ห้ามขายยาสูบ พ.ศ. .... ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างยกร่างกฎหมายและรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ สาระสำคัญของกฎหมายดังกล่าว จะมีผลให้ภายในบริเวณเรือนจำและทัณฑสถานต้องปฏิบัติตาม โดยก่อนหน้านี้พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 มีผลเพียงให้สถานที่ราชการเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ และกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ แต่กฎหมายใหม่ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้เรือนจำจะถือเป็นสถานที่ห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภท

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้วยการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เรือนจำ 143 แห่งทั่วประเทศเตรียมความพร้อมที่จะรองรับกฎหมาย ซึ่งอาจจะมีผลบังคับใช้ปลายปี 61 หรือต้นปี 62 โดยในส่วนของกรมควบคุมโรคจะจัดเตรียมบุคคลเข้าไปเสริมพยาบาลประจำเรือนจำ เพื่ออบรมนักโทษในการลด ละเลิกบุหรี่

อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวเห็นด้วยกับการจูงใจให้นักโทษเลิกสูบบุหรี่ เพราะมีหลักฐานชัดเจนว่านักโทษที่สูบบุหรี่ในเรือนจำมักจะเป็นโรคติดต่อ นำไปสู่อาการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคทางเดินหายใจ เนื่องจากการขายบุหรี่ในเรือนจำทำให้นักโทษเข้าถึงบุหรี่ได้ง่าย

"เบื้องต้นจากการสำรวจพบนักโทษในเรือนจำทั่วประเทศติดบุหรี่ 40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการรณรงค์และปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้เรือนจำเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ จึงเป็นนโยบายที่สมควรได้รับการสนับสนุนผลักดัน ทั้งนี้ ที่ผ่านมาในเรือนจำหญิงทั่วประเทศก็ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่" พ.ต.อ.ณรัชต์ กล่าว

 

 

อ่านต่อที่ แนวหน้าออนไลน์