โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน : ๑ ในโครงการร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ราชกิจจาฯ ประกาศเพิ่มเขตปลอดบุหรี่ ต้องสูบห่างป้ายเตือน 5 เมตร ฝ่าฝืนปรับ 5 พัน

8 พฤศจิกายน 61 / อ่าน : 844


ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเกี่ยวกับสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ พร้อมระบุต้องสูบห่างจากป้ายเตือน 5 เมตร ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 5 พันบาท

          วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561 โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

          สำหรับสถานที่ซึ่งกำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ รวมทั้งระยะ 5 เมตร จากทางเข้า-ออกของสถานที่ เช่น

          - สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ เช่น คลินิก สหคลินิก โรงพยาบาล โรงพยาบาลสัตว์ สถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานบริการสุขภาพทุกประเภท เป็นต้น 

          - สถานศึกษา หรือสถานที่เพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม เช่น สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน สถานศึกษาระดับที่ต่ำกว่าอุดมศึกษา สถานกวดวิชา สถานที่สอนกีฬา ดนตรี ขับร้อง การแสดงศิลปะป้องกันตัว ศิลปะ ภาษา เป็นต้น 

          - สถานที่สาธารณะอื่น ๆ เช่น สถานรับดูแลหรือสงเคราะห์เด็ก ผู้เยาว์ หรือสมาคม มูลนิธิ หรือสถานประกอบการในลักษณะเดียวกัน สนามเด็กเล่น หรือสถานที่ให้บริการสำหรับเด็กในลักษณะเดียวกัน 

          - สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เช่น สถานประกอบกิจการนวดแผนไทย หรือแผนโบราณ สถานที่ให้บริการอบไอน้ำ อบสมุนไพร นวดเพื่อสุขภาพ หรือกิจการนวดเพื่อความงาม หรือสถานประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
          - สถานศึกษา หรือสถานที่เพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม เช่น สถานฝึกอบรมอาชีพ อุทยานการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ หรือสถานที่จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม ห้องสมุดสาธารณะ หรือห้องสมุดประชาชน 

          - สถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น สถานที่ออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬา ทั้งในร่มและกลางแจ้ง

          - สถานที่ให้บริการ ร้านค้า และสถานบันเทิง เช่น สถานีบริการน้ำมัน สถาบันการเงิน ตู้กดเงินอัตโนมัติ สถานที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม หรืออาหารและเครื่องดื่มที่มีระบบปรับอากาศ อู่ซ่อมรถ ศูนย์รถยนต์ อาคารจอดรถ อาคารจอดแล้วจร ร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ร้านขายยา ร้านตัดผม ร้านตัดเสื้อ ร้านซักรีด หรือร้านสถานที่ให้บริการซักอบผ้าอัตโนมัติ โรงละคร โรงภาพยนตร สถานที่บริการคอมพิวเตอร์ สถานที่ให้บริการคาราโอเกะ หรือสถานบันเทิงอื่น ๆ

          - สถานที่อื่น ๆ เช่น สถานที่ทางศาสนา สถานรับดูแลหรือสงเคราะห์ ผู้หญิง ผู้ชรา ผู้พิการ หรือสมาคม มูลนิธ สถานรับดูแลหรือสงเคราะห์สัตว์ ตลาด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดถนนคนเดิน รวมถึง ยานพาหนะและสถานที่พักเพื่อรอยานพาหนะ 


ภาพจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา 

          สำหรับสถานที่สามารถจัดให้มีเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะได้ ประกอบด้วย

          - สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ท่าอากาศยาน

          - สถานที่เอกชนที่เป็นที่สาธารณะ ให้คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ กำหนดให้พื้นที่เฉพาะส่วนที่ระบุ รวมถึงบริเวณทั้งหมด ซึ่งวัดจากพื้นที่ที่ระบุ หรือจากประตูหน้าต่างทางเข้า ทางออก ท่อ หรือช่องระบายอากาศ เป็นระยะทาง 5 เมตร เป็นเขตปลอดบุหรี่ คือ พื้นที่ภายในและดาดฟ้าของอาคาร ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานที่ทำงานของเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม สนามกอล์ฟ อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถาน อนุสรณ์สถาน พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง สถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีรถไฟ รถไฟฟ้า ท่าเรือ เป็นต้น

          ขณะเดียวกันลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2561 เน้นว่าต้องมีโลโก้เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร โดยผู้สูบต้องสูบห่างจากหน้าประตู หรือทางเข้าประตูรั้วไปอีกระยะทาง 5 เมตร จากทางเข้า-ออกนั้น ๆ ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท 


ภาพจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา 

         รายละเอียดของ เกี่ยวกับสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ สามารถอ่านได้ที่ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา  กระปุกดอทคอม