โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน : ๑ ในโครงการร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


เดินหน้าตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจคนทำงานเลิกบุหรี่ทั่วประเทศ

6 มกราคม 62 / อ่าน : 588


เดินหน้าตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจคนทำงานเลิกบุหรี่ทั่วประเทศ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กำหนดประชุมตรวจเยี่ยมติดตามสร้างกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเป็นข้อตกลงการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (Performance Agreement) หรือ PA ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยจะมีผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุมทุกภาค เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงาน สร้างขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนรับทราบปัญหา อุปสรรคและแนวแก้ไข ให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นและใกล้เคียงเป้าหมายมากที่สุด ทั้งนี้มีเป้าหมายเชิญชวน ชักชวนให้คนเลิกบุหรี่ ให้ได้ 3 ล้านคนในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนพฤษภาคม 2562 นี้

สำหรับการประชุมตรวจเยี่ยมติดตามกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน รายเขต 4 ภาคใน 12 เขตสุขภาพ มีรายละเอียดดังนี้

ครั้งที่ 1 เขตสุขภาพ 7-8 วันที่ 17 มกราคม 2562 ณ จังหวัดขอนแก่น

ครั้งที่ 2 เขตสุขภาพ 9-10 วันที่ 24 มกราคม 2562 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

ครั้งที่ 3 เขตสุขภาพ 4-6 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดนนทบุรี

ครั้งที่ 4 เขตสุขภาพ 11-12 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ครั้งที่ 5 เขตสุขภาพ 1 วันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่

ครั้งที่ 6 เขตสุขภาพ 2-3 วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดพิษณุโลก

 

 

Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ