โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน : ๑ ในโครงการร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ชวนน้องๆ ประถม-มัธยม ร่วมประกวดเรียงความ หัวข้อ “ชวนพ่อ เลิกบุหรี่”

13 พฤศจิกายน 60 / อ่าน : 7,284

เลื่อนประกาศผลประกวดเรียงความ

เป็นวันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 10:00 น.
กิจกรรม การประกวดเรียงความ ชิงรางวัลทุนการศึกษา
หัวข้อ“ ชวนพ่อ เลิกบุหรี่”
โครงการ 3 ล้าน 3ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันย์

โครงการประกวดเรียงความ “ ชวนพ่อเลิกบุหรี่” ชิงรางวัลทุนการศึกษา 
(เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรและทุนการศึกษา ในวันเด็กแห่งชาติ)

แบ่งเป็น 2 ประเภท 

  1. ศึกษาในระดับประถมศึกษา
  2. ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

ข้อกําหนดและเงือนไขการส่งประกวด

- ประกวดเรียงความในหัวข้อ “ชวนพ่อเลิกบุหรี่”- ความยาวของเนื้อหาไม่ต่ำกว่า 1 หน้า แต่ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 เขียนด้วยลายมือ หรือ พิมพ์ส่ง โดยใช้รูปแบบตัวอักษร “ Angsana New ”ขนาด 16

- ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา

- ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเขียนเรียงความด้วยตนเองไม่คัดลอกผลงานของคนอื่น

- เป็นผลงานทีไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อนและสามารถส่งผลงานได้เพียงคนละ 1 ผลงาน เท่านั้นคุณสมบัติและเงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวดผู้สนใจส่งผลงานประกวดเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา

รางวัลการประกวด สําหรับแต่ละประเภทผู้สมัคร

  •   รางวัลชนะเลิศ (จํานวน 1รางวัล) เกียรติบัตร และทุนการศึกษา จํานวน 10,000 บาท
  •   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (จํานวน 1 รางวัล ) เกียรติบัตร และทุนการศึกษา จํานวน 5,000 บาท
  •   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (จํานวน 1 รางวัล ) เกียรติบัตร และทุนการศึกษา จํานวน 2,000 บาท
  •   รางวัลชมเชย (จํานวน 2 รางวัล) เกียรติบัตร และทุนการศึกษา จํานวน 1,000 บาท

ระยะเวลาการส่งผลงานระยะเวลาส่งผลงาน 

ตั้งแต่ วันที่15 พฤศจิกายน 2560 – วันที่ 15 ธันวาคม 2560 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.Quitforking.com 

คลิกดาวน์โหลด ใบสมัคร  

คลิกดาวน์โหลด แบบฟอร์มการเขียนผลงาน

 
ส่งผลงานได้ทาง 

Email : Tobaccofree60@gmail.com (พร้อมแนบใบสมัคร และ ผลงานเรียงความ)
หรือ ทางไปรษณีย์ ณ ที่ทำการ
โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ ทั่วไทย
( ประกวดเรียงความ)

วพบ.นนทบุรี 47/99ถ.ติวานนท์
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
(พร้อมแนบใบสมัคร และ ผลงานเรียงความ)

การคัดกรอง และประกาศผลรางวัล

หลังจากหมดเขตการส่งผลงาน คณะกรรมการจะใช้เวลาคัดกรองเป็นเวลา 14 วัน ประกาศผลการประกวด วันที่ 5 มกราคม 2561 ทางเว็บไซต์ www.Quitforking.com เข้ารับรางวัลและเกียรติบัตร ในงานวันเด็กแห่งชาติ