โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน : ๑ ในโครงการร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


'สิงห์อมควัน' เลิกสูบแล้วชวนมาวิ่งเลิกไปด้วยกัน เลิกบุหรี่ 1 คนลดภาระ รพ. 6,300 บาท (คลิป)

12 ธันวาคม 60 / อ่าน : 494


สสส. นำ 150 อดีตสิงห์อมควัน โชว์ปอดแข็งแรง ร่วมเดิน-วิ่ง มหากุศล นครธนมินิมาราธอน ครั้งที่ 10 ลั่น “เลิกสูบแล้วและชวนให้มาเลิกด้วยกัน” ชี้เลิกบุหรี่ 1 คนลดภาระโรงพยาบาล 6,300 บาท

       (10 ธันวาคม 2560) เวลา 07.30 น. ผู้ที่เลิกสูบบุหรี่จำนวน 150 คน ได้ถวายคำปฏิญาณตนเลิกสูบบุหรี่ตลอดชีวิต และ เชิญ ชวน เลิกบุหรี่ เทิดไท้ องค์ราชัน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ในงานเดิน-วิ่งมหากุศล นครธนมินิมาราธอน  ครั้งที่ 10 ณ โรงพยาบาลนครธน ซึ่งเป็นความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และโรงพยาบาลนครธน เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้ประชาชนเลิกสูบบุหรี่และหันมาดูแลสุขภาพ โดยการออกกำลังกาย เพื่อให้ผู้ที่เลิกบุหรี่ได้แสดงออกถึงภาวะสุขภาพที่แข็งแรงหลังจากได้เลิกสูบบุหรี่มาแล้ว ซึ่งมีทั้งบุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป    

        โดยดร.นพ. บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นความตั้งใจของ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งสสส. และภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่จะทำให้มีจำนวนของผู้ที่เลิกบุหรี่ให้มากขึ้นกว่าปัจจุบันที่มีจำนวนกว่า หกแสนคน จึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลนครธนจัดงานเดิน-วิ่งในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ตัวแทนผู้ที่เลิกบุหรี่ในโครงการฯได้มาแสดงพลังร่วมกัน ให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนอื่นๆถึงความสามารถในการเลิกบุหรี่ และการได้ สุขภาพที่แข็งแรงกลับคืนมา จนส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การเลิกสูบบุหรี่ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้าน สุขภาพของประเทศ โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลจำนวน  6,300 บาท ต่อผู้ที่เลิกสูบ 1 คน”   

         ด้านนายมงคล เงินแจ้ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังมะด่าน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ผู้เลิกบุหรี่มาได้ 1ปี ครึ่งแล้ว กล่าวถึงข้อดีของการเลิกบุหรี่ว่า เราเป็นบุคลากรทางด้านสุขภาพ การสูบบุหรี่อาจทำให้ผู้รับบริการไม่เชื่อถือเราได้ และยังทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายด้วย เมื่อตัดสินใจเลิกสูบ ตอนแรกก็กระวนกระวาย มีความอยาก แต่ก็อดทนเมื่อนึกถึงผลดีที่จะตามมา ซึ่งก็เป็นผลดีจริงๆ คือ ประหยัดเงินค่าบุหรี่ สุขภาพดีขึ้น ที่สำคัญเป็นตัวอย่างให้กับผู้รับบริการและคนทั่วไปที่อยากเลิกบุหรี่ด้วย ในวันนี้ยิ่งรู้สึกดีใจมาก ที่ได้มาวิ่งแสดงศักยภาพและได้ถวายคำปฏิญาณตนตามโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันให้กับพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที 9 นับเป็นบุญอย่างยิ่ง ที่ได้ถวายคำปฏิญาณแก่พระองค์ท่าน

        นางยุพิน  มีกง อาสาสมัครสาธารณสุข รพ. สต. บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี ต้นแบบในการเลิกบุหรี่ของชุมชน ได้เข้าร่วมโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันมาตั้งแต่ปีที่แล้ว กล่าวว่า รู้สึกดีใจ ไม่นึกว่าจะสามารถเลิกบุหรี่ และมีร่างกายที่แข็งแรงจนมาร่วมวิ่งได้ การได้ถวายคำปฏิญาณตนตามโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันให้กับพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ว่าจะเลิกสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดตลอดไปนั้น เป็นสิ่งที่เป็นมงคลในชีวิต สิ่งที่จะทำต่อไปคือ เชิญชวนช่วยกันรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในชุมชนให้ได้มากที่สุด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”    

       นายอนันท์ ฐิติพิสุทธิพงค์ กำนันตำบล คลองข่อย อ. โพธาราม จ.ราชบุรี ได้เข้าร่วมโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน มาตั้งแต่ปีที่แล้วเช่นเดียวกัน กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก การถวายคำปฏิญาณตน เป็นการเสริมพลังใจให้ผู้ที่เลิกบุหรี่ มีกำลังใจที่เข้มแข็งและไม่หันกลับไปสูบอีก และเป็นพลังหนุนให้ทำความดี ถวายพระองค์ท่าน โดยการไปรณรงค์ให้ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ในชุมชนของตนเองต่อไป


วิ่งเลิกบุหรี่ 1 คนลดภาระโรงพยาบาล 6,300 บาท เครือข่ายควบคุมยาสูบรณรงค์ให้นักสูบ 3 ล้านคน จาก 11 ล้านคนทั่วประเทศเลิกบุหรี่ ประหยัดงบประมาณค่ารักษาพยาบาล 18,900 ล้านบาทอ่านต่อที่ คมชัดลึกออนไลน์