โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน : ๑ ในโครงการร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


เชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี อธิษฐานบารมีชวนทำดี เลิกบุหรี่ทั่วไทย 31 ธ.ค. 60

26 ธันวาคม 60 / อ่าน : 484

"3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน" 

ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมอธิฐานบารมี ชวนทำดี เลิกบุหรี่
หรือเป็นพลังใจช่วยคนที่เรารักให้เลิกบุหรี่
ได้ที่วัดต้นแบบสุขภาวะวิถีพุทธ 
หรือทุกวัดที่มีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 

ในวันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560

ดาวน์โหลด  รายชื่อวัดต้นแบบสุขภาวะวิถีพุทธ 100 วัด