โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน : ๑ ในโครงการร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ถอดบทเรียน การขับเคลื่อนโครงการ 3 ล้าน 3 ปีฯ กรณี จ. สงขลา

2 มีนาคม 61 / อ่าน : 678


ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ เพื่อการควบคุมยาสูบ

เผยแพร่เมื่อ 2 มี.ค. 2018

ถอดบทเรียน การขับเคลื่อนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน กรณี จ. สงขลา