โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน : ๑ ในโครงการร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


เทคนิคการเลิกบุหรี่ เลิกได้จริง ทำตามได้เลย

1 มิถุนายน 61 / อ่าน : 854

เทคนิคเลิกบุหรี่ เลิกได้จริง ทำตามได้เลย หรือขอคำปรึกษา โทร 1600 สายเลิกบุหรี่ โทรฟรี 

 ผลงานจากนักศึกษา ทีมแสนแสบ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน สายเลิกบุหรี่ 1600 สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)