โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน : ๑ ในโครงการร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


6x4 ปั่น ปลุก ลุก สร้าง

15 กรกฎาคม 61 / อ่าน : 769เผยแพร่เมื่อ 15 ก.ค. 2018

โครงการ 6x4 ปั่น ปลุก ลุก สร้าง
กิจกรรมในโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3
นำโดย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย และภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุขทั่วประเทศ เพื่อรณรงค์ให้คนรักสุขภาพ เลิกบุหรี่ หันมาออกกำลังกาย