โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน : ๑ ในโครงการร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


แพทย์ยืนยัน ไม่สูบบุหรี่ ก็เป็นมะเร็งกล่องเสียงได้

27 สิงหาคม 61 / อ่าน : 1,187

แพทย์ยืนยัน ไม่สูบบุหรี่ ก็เป็นมะเร็งกล่องเสียงได้

ต้องการเลิกบุหรี่ โทรฟรี สายด่วนเลิกบุหรี่แห่งชาติ โทร. 1600

ขอขอบพระคุณ คณะแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่ , คุณลุงเสียด ฤทธิบูรณ์ ผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียง รวมถึงญาติและผู้ป่วยท่านอื่นๆ ที่อนุญาตให้ทีมงาน เข้าไปสัมภาษณ์ให้ความรู้มา ณ ที่นี้ครับ