โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน : ๑ ในโครงการร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


พระราชดำรัชในหลวงรัชกาลที่ 9 กับการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่

13 กุมภาพันธ์ 60 / อ่าน : 801