โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน : ๑ ในโครงการร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


สิ่งที่ได้รับหลังจากสูบบุหรี่มา 30 ปี!

27 กรกฎาคม 59 / อ่าน : 1,172