โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน : ๑ ในโครงการร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช ต้นแบบชุมชนเลิกบุหรี่

14 กุมภาพันธ์ 60 / อ่าน : 754