โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน : ๑ ในโครงการร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


เลิกบุหรี่ทั่วไทย 15s

20 เมษายน 60 / อ่าน : 685

เผยแพร่เมื่อ 20 เม.ย. 2017

กำภู รัชนี พิธีกรคู่ขวัญ มีเรื่องดีๆ อยากบอกต่อ พร้อมชวนคนไทยสร้างสถิติ เลิกบุหรี่ทั่วไทยให้ได้ 3 ล้านคน ใน 3 ปี

ร่วมเป็นหนึ่งในผู้เลิกบุหรี่กับโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ได้ที่ www.quitforking.com
หรือสมัครได้ที่ อสม. รพ.สต.ใกล้บ้าน อสส.กทม. และรพ.ในสังกัดกทม.และกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ 
ต้องการเลิกบุหรี่ โทรปรึกษาที่ 1600 สายด่วนเลิกบุหรี่ โทรฟรีทุกเครือข่าย