โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน : ๑ ในโครงการร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


สถิติคือสิ่งที่เราคนไทยนับถือ!

23 พฤษภาคม 60 / อ่าน : 778

เผยแพร่เมื่อ 23 พ.ค. 2017

ถ้าคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่เชื่อในสถิติ วันนี้คุณกำภูและคุณรัชนีมีตัวเลขสถิติที่คุณไม่ควรพลาดมาเปิดเผย!!