โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน : ๑ ในโครงการร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


จ.ปัตตานี : 3ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน

3 กรกฎาคม 60 / อ่าน : 621

เผยแพร่เมื่อ 3 ก.ค. 2017
โครงการ 3ล้าน 3ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ตัวอย่าง ต้นแบบ จ.ปัตตานี ที่ช่วยกันให้ประชาชนเลิกบุหรี่ได้

หากท่านต้องการเข้าร่วมโครงการ 3ล้าน 3ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.QuitForKing.com

ปรึกษาเรื่องการเลิกบุหรี่ โทร. 1600