โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน : ๑ ในโครงการร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ แรงผลักดันสำคัญที่ทำให้คนไทยเลิกบุหรี่ได้มากขึ้น

7 สิงหาคม 60 / อ่าน : 714


เผยแพร่เมื่อ 7 ส.ค. 2017

ความคิดเห็นจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ร่วมดำเนินงานโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ในพิธีมอบรางวัลหน่วยงานดีเด่นและแถลงข่าวการดำเนินโครงการ "3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน" ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 โรงแรมริชมอนด์ จ. นนทบุรี