โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน : ๑ ในโครงการร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


เมื่อควันบุหรี่มือสองทำให้เธอต้องกลายเป็นผู้ไร้กล่องเสียง

20 สิงหาคม 60 / อ่าน : 654

เผยแพร่เมื่อ 20 ส.ค. 2017

คุณสุปราณี เรียบร้อยเจริญ
จากผู้หญิงที่เคยทำงานด้านการพูด ต้องใช้เสียงตลอดเวลา กลายมาเป็นผู้ไร้กล่องเสียง ซึ่งเป็นผลจากควันบุหรี่มือสอง เธอต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ ไม่ได้ทำงานที่ตัวเองรัก และฝึกฝนการพูดด้วยหลอดอาหาร จนก้าวข้ามความท้อแท้ในชีวิต และเป็นวิทยากรฝึกฝนทักษะการพูดด้วยหลอดอาหารให้กับผู้ไร้กล่องเสียงคนอื่นๆ

ขอขอบคุณ สมาคมผู้ไร้กล่องเสียงในประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ผลิตโดย มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน
เลิกบุหรี่ โทร 1600 สายด่วนเลิกบุหรี่ (โทรฟรี)