โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน : ๑ ในโครงการร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ชีวิตของสามีภรรยาที่เปลี่ยนไป หลังจากต้องผ่าตัดกล่องเสียง

20 สิงหาคม 60 / อ่าน : 646

เผยแพร่เมื่อ 20 ส.ค. 2017

ชีวิตของ คุณเกรียงศักดิ์ หอมทรัพย์ และคุณนวลจันทร์ พรเจริญ (ภรรยา) ที่ต้องเปลี่ยนไปเมื่อสามี เป็นมะเร็งกล่องเสียง จากการสูบบุหรี่ การผ่าตัดทำให้สามีต้องออกจากงานในขณะที่กำลังก้าวหน้า อีกทั้งเพื่อนฝูงที่เคยสนิทชิดเชื้อก็ออกห่างไปด้วย การที่ไม่สามารถพูดคุยได้เหมือนปกติ เป็นเรื่องที่ลำบากสำหรับคุณเกรียงศักดิ์มาก แต่ด้วยกำลังใจ และความอดทนของคุณนวลจันทร์ ทำให้เขาฝ่าฝันปัญหาต่างๆ รวมทั้งการได้เข้าร่วมชมรมผู้ไร้กล่องเสียงในประเทศไทย ทำให้เขาสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้ง

ขอขอบคุณ สมาคมผู้ไร้กล่องเสียงในประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ผลิตโดย มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน
เลิกบุหรี่ โทร 1600 สายด่วนเลิกบุหรี่ (โทรฟรี)