โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน : ๑ ในโครงการร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


แม้ว่าชายผู้นี้จะเป็นมะเร็งจากการสูบบุหรี่ แต่ภรรยาของเขากลับไม่เคยทอดทิ้ง

20 สิงหาคม 60 / อ่าน : 819

เผยแพร่เมื่อ 20 ส.ค. 2017

คุณจันทรัตน์ ปัญจรุ่งเรืองชัย และ Mr.Chares Henri Olivier Traun กับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิต เมื่อสามีเป็นมะเร็งกล่องเสียงจากการสูบบุหรี่ เธอต้องออกจากงานเพื่อมาดูแล และด้วยอุปสรรคด้านการสื่อสารซึ่งเป็นปัญหาสำคัญ แต่ก็ผ่านมาได้ด้วยความรักและกำลังใจของทั้งคู่ รวมทั้งการเข้าร่วมสมาคมผู้ไร้กล่องเสียงในประเทศไทย ที่ทำให้เขาฝึกฝนการพูดด้วยหลอดอาหาร และได้รับกำลังใจจากผู้ได้กล่องเสียงคนอื่นๆ ด้วย

ขอขอบคุณ สมาคมผู้ไร้กล่องเสียงในประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ผลิตโดย มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน
เลิกบุหรี่ โทร 1600 สายด่วนเลิกบุหรี่ (โทรฟรี)