โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน : ๑ ในโครงการร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ควันบุหรี่มือสองทำร้ายคนใกล้ตัว

22 สิงหาคม 60 / อ่าน : 748

เผยแพร่เมื่อ 22 ส.ค. 2017


คุณอาจินต์ ชุมเขียว อายุ 60 ปี ได้รับควันบุหรี่มือสองจากสามี ทำให้เธอเป็นมะเร็งกล่องเสียง ทั้งๆ ที่เธอไม่ได้สูบ แต่วันนี้เธอมีกำลังใจมากขึ้น และฝึกฝนการพูดโดยใช้หลอดอาหารจากสมาคมผู้ไร้กล่องเสียงในประเทศไทย

ขอขอบคุณ สมาคมผู้ไร้กล่องเสียงในประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ผลิตโดย มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน
เลิกบุหรี่ โทร 1600 สายด่วนเลิกบุหรี่ (โทรฟรี)