โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน : ๑ ในโครงการร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ใบโปร่งฟ้า สมุนไพรเลิกบุหรี่

15 ตุลาคม 60 / อ่าน : 565

เผยแพร่เมื่อ 15 ต.ค. 2017

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย นำใบโปร่งฟ้า มาใช้เป็นสมุนไพรช่วยเลิกบุหรี่อย่างได้ผล

- หนึ่งในโครงการ 3ล้าน3ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ปี 2560 

- หากท่านต้องการเลิกบุหรี่ สามารถโทรเพื่อขอรับคำปรึกษาได้ที่ สายด่วนเลิกบุหรี่แห่งชาติ โทร. 1600 www.QuitForKing.com