โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน : ๑ ในโครงการร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


หญ้าดอกขาว สมุนไพรเลิกบุหรี่

15 ตุลาคม 60 / อ่าน : 593

เผยแพร่เมื่อ 15 ต.ค. 2017

ภญ. ผกากรอง ขวัญข้าว เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยกูเบศร เผยข้อมูลการใช้สมุนไพรหญ้าดอกขาว ในการรักษา และลดความอยากบุหรี่ นอกจากชาชงหญ้าดอกแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยอย่าง สเปย์พ่นปาก ใช้ง่าย เหมาะกับวัยทำงาน