โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน : ๑ ในโครงการร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


จ. แม่ฮ่องสอน...ช่วยกันเลิกบุหรี่ในชุมชนกันอย่างไร

2 พฤศจิกายน 60 / อ่าน : 538

เผยแพร่เมื่อ 2 พ.ย. 2017

หนึ่งในโครงการ 3ล้าน 3ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน 

..................................................... 

อยากให้คนที่คุณรักเลิกบุหรี่ โทร. 1600 ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ โทรฟรีทั่วไทยในเวลาราชการ

 .....................................................

 www.QuitForKing.com