โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน : ๑ ในโครงการร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


อสม.-อสส.ปฏิญาณตน

5 ตุลาคม 60 / อ่าน : 557

เผยแพร่เมื่อ 5 ต.ค. 2017

อสม.-อสส.ปฏิญาณตน "ชวนคนไทยเลิกบุหรี่ ทำดีถวายพ่อ"
ณ โรงพยาบาบศิริราช วันที่ 29 กันยายน 2560