โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน : ๑ ในโครงการร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน

15 มกราคม 61 / อ่าน : 628

 

เผยแพร่เมื่อ 15 ม.ค. 2018
อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน ณ ตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน