โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน : ๑ ในโครงการร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


อสม. ต้นแบบ| เลิกสูบบุหรี่ | EP1

20 กุมภาพันธ์ 61 / อ่าน : 514

 

แรงบันดาลใจ เป็นต้นกำเนิดแห่งการเกิดความสำเร็จทั้งปวง อสม.ต้นแบบการเลิกสูบบุหรี่คือหนึ่งในพลังบวก ที่จะช่วยให้ใครหลายคนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ ในการเลิกสูบบุหรี่ เกิดแรงขับใจหัวใจ และแรงเคลื่อนจากความรักของคนรอบข้างให้เกิดแรงฮึด เอาชนะความอยากและเอาชนะ “บุหรี่” ได้ในที่สุด