โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน : ๑ ในโครงการร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ยอดรวมผู้สมัครใจเลิกสูบบุหรี่ทั้งหมด
(รวมผู้ลงนามออนไลน์ที่สมัครด้วยตัวเอง + จากเครือข่ายฯ)

938,812ข้อมูลผู้สมัครใจเลิกสูบบุหรี่

เดือน ปี ตกลง

ปี

ข้อมูลผู้สมัครใจเลิกบุหรี่แสดงตามการเลิกได้ รายจังหวัด


ข้อมูลรายจังหวัดที่มีการบันทึกข้อมูลผู้สมัครใจเลิกบุหรี่
ในเว็บ Quitforking.com (หน่วย:คน)กรุณารอสักครู่...ระบบกำลังประมวลผล (ไม่เกิน 1 นาที)


ยอดสรุปข้อมูลผู้สมัครใจเลิกสูบบุหรี่
(ผ่านเครือข่ายฯ)


กรุณารอสักครู่...ระบบกำลังประมวลผล (ไม่เกิน 1 นาที)


ยอดสรุปข้อมูลผู้สมัครใจเลิกสูบบุหรี่ รายจังหวัด

ข้อมูลรายภาค
(ปรับปรุงข้อมูล เวลา 01.00น. ทุกวัน)


กรุณารอสักครู่...ระบบกำลังประมวลผล (ไม่เกิน 1 นาที)