โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน : ๑ ในโครงการร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


อินโฟกราฟฟิคแนวปฏิบัติ 10 ข้อ
12 ต.ค. 61 / คลิก 32
แนวปฏิบัติ 10 ข้อ
12 ต.ค. 61 / คลิก 39
แนวปฏิบัติ 10 ข้อ
14 ก.พ. 61 / คลิก 694
แนวปฏิบัติ 9 ข้อ
14 ก.พ. 61 / คลิก 506
แบบประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด
14 ก.พ. 61 / คลิก 260
ตัวอย่าง วิธีการใช้แบบประเมิน
14 ก.พ. 61 / คลิก 86
คำแนะนำหลังประเมิน
14 ก.พ. 61 / คลิก 75
ทางเลือกใหม่ การเลิกบุหรี่ด้วยการนสดกดจุดสะท้อน
14 ก.พ. 61 / คลิก 85
ตอนการนวดกดจุดสะท้อนเท้า
14 ก.พ. 61 / คลิก 181
5A หรือ ถนน ปชต
14 ก.พ. 61 / คลิก 111
การเพิ่มความสำเร็จในการเลิกสูบบุหรี่
14 ก.พ. 61 / คลิก 131