โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน : ๑ ในโครงการร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


อินโฟกราฟฟิคแนวปฏิบัติ 10 ข้อ
12 ต.ค. 61 / คลิก 1,715
แนวปฏิบัติ 10 ข้อ
12 ต.ค. 61 / คลิก 1,816
แนวปฏิบัติ 10 ข้อ
14 ก.พ. 61 / คลิก 1,135
แนวปฏิบัติ 9 ข้อ
14 ก.พ. 61 / คลิก 674
แบบประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด
14 ก.พ. 61 / คลิก 348
ตัวอย่าง วิธีการใช้แบบประเมิน
14 ก.พ. 61 / คลิก 155
คำแนะนำหลังประเมิน
14 ก.พ. 61 / คลิก 156
ทางเลือกใหม่ การเลิกบุหรี่ด้วยการนสดกดจุดสะท้อน
14 ก.พ. 61 / คลิก 219
ตอนการนวดกดจุดสะท้อนเท้า
14 ก.พ. 61 / คลิก 528
5A หรือ ถนน ปชต
14 ก.พ. 61 / คลิก 273
การเพิ่มความสำเร็จในการเลิกสูบบุหรี่
14 ก.พ. 61 / คลิก 340