โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน : ๑ ในโครงการร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


อินโฟกราฟฟิคแนวปฏิบัติ 10 ข้อ
12 ต.ค. 61 / คลิก 1,363
แนวปฏิบัติ 10 ข้อ
12 ต.ค. 61 / คลิก 1,439
แนวปฏิบัติ 10 ข้อ
14 ก.พ. 61 / คลิก 1,048
แนวปฏิบัติ 9 ข้อ
14 ก.พ. 61 / คลิก 646
แบบประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด
14 ก.พ. 61 / คลิก 325
ตัวอย่าง วิธีการใช้แบบประเมิน
14 ก.พ. 61 / คลิก 132
คำแนะนำหลังประเมิน
14 ก.พ. 61 / คลิก 138
ทางเลือกใหม่ การเลิกบุหรี่ด้วยการนสดกดจุดสะท้อน
14 ก.พ. 61 / คลิก 183
ตอนการนวดกดจุดสะท้อนเท้า
14 ก.พ. 61 / คลิก 392
5A หรือ ถนน ปชต
14 ก.พ. 61 / คลิก 236
การเพิ่มความสำเร็จในการเลิกสูบบุหรี่
14 ก.พ. 61 / คลิก 284