โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน : ๑ ในโครงการร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


อินโฟกราฟฟิคแนวปฏิบัติ 10 ข้อ แนวปฏิบัติ 10 ข้อ
แนวปฏิบัติ 9 ข้อ แนวปฏิบัติ 9 ข้อ
แบบประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด แบบประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด
ตัวอย่าง วิธีการใช้แบบประเมิน ตัวอย่าง วิธีการใช้แบบประเมิน
คำแนะนำหลังประเมิน คำแนะนำหลังประเมิน
ทางเลือกใหม่ การเลิกบุหรี่ด้วยการนสดกดจุดสะท้อน ทางเลือกใหม่ การเลิกบุหรี่ด้วยการนสดกดจุดสะท้อน
ตอนการนวดกดจุดสะท้อนเท้า ตอนการนวดกดจุดสะท้อนเท้า
5A หรือ ถนน ปชต 5A หรือ ถนน ปชต
การเพิ่มความสำเร็จในการเลิกสูบบุหรี่ การเพิ่มความสำเร็จในการเลิกสูบบุหรี่