โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน : ๑ ในโครงการร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


คลิปวีดีโอเลิกบุหรี่ปรึกษาคลินิกฟ้าใส เลิกบุหรี่ปรึกษาคลินิกฟ้าใส
นวดกดจุดนิ้วเท้า ช่วยเลิกบุหรี่ได้! ต้องลอง (วิธีการนวด) นวดกดจุดนิ้วเท้า ช่วยเลิกบุหรี่ได้! ต้องลอง (วิธีการนวด)
บุคคลตัวอย่าง บุคคลตัวอย่าง "เลิกบุหรี่3ล้าน3ปี" อ.พุนพิน
เลิกบุหรี่กับนายก อบต. อ.โพนพิสัย เลิกบุหรี่กับนายก อบต. อ.โพนพิสัย
ความร่วมมือจากบริษัท360 องศา Entertainment ความร่วมมือจากบริษัท360 องศา Entertainment
โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน
3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน
คนแรกของโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย-ผอ.มงคล เงินแจ้ง คนแรกของโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย-ผอ.มงคล เงินแจ้ง
พร้อมมั้ย ถ้าสูบบุหรี่วันนี้แล้วต้องทรมานจากการเป็นคนไร้กล่องเสียงในอนาคต พร้อมมั้ย ถ้าสูบบุหรี่วันนี้แล้วต้องทรมานจากการเป็นคนไร้กล่องเสียงในอนาคต
สิ่งที่ได้รับหลังจากสูบบุหรี่มา 30 ปี! สิ่งที่ได้รับหลังจากสูบบุหรี่มา 30 ปี!
Quitline 1600 สายเลิกบุหรี่ Quitline 1600 สายเลิกบุหรี่
พร้อมมั้ย ถ้าสูบบุหรี่แล้วอนาคตต้องใช้เครื่องช่วยออกเสียงแบบนี้ พร้อมมั้ย ถ้าสูบบุหรี่แล้วอนาคตต้องใช้เครื่องช่วยออกเสียงแบบนี้

1234>>
หน้า 4 จาก 4, แสดง 12, จำนวน 57 รายการ