กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) กำหนดโดยองค์การอนามัยโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันที่สถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ ของไทย จัดกิจกรรมรณรงค์ลด ละ และเลิกสูบบุหรี่ รวมทั้งรณรงค์ให้เยาวชนและผู้ที่ไม่สูบบุหรี่หลีกเลี่ยงการทดลองสิ่งเสพติดชนิดนี้ ทั้งนี้ “เจ้าภาพ” ของวันงดสูบบุหรี่โลกคือองค์การอนามัยโลก ร่วมรณรงค์ด้วยการประกาศคำขวัญประจำปีเพื่อให้สื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเผยแพร่ต่อ

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 1 - กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

หน่วยงานหลักที่จัดกิจกรรม

กิจกรรมส่วนใหญ่ที่ดำเนินการในวันงดสูบบุหรี่โลก เช่น การจัดนิทรรศการ แจกเอกสารความรู้ เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยาย เชิญศิลปินมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ จัดวิ่งรณรงค์ และจัดแสดงคอนเสิร์ต เป็นต้น โดยหน่วยงานหลักที่จัดกิจกรรมเป็นประจำในวันงดสูบบุหรี่โลก ประกอบด้วย

  1. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  2. มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
  3. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
  4. โรงพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศ
  5. สำนักงานสาธารณสุขในจังหวัดต่าง ๆ
  6. สถาบันการศึกษาที่ไม่มีคณะแพทยศาสตร์
  7. โครงการ TO BE NUMBER ONE

สำหรับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ซึ่งเป็นองค์กรทำงานด้านนี้โดยตรงมีการทำกิจกรรมในวันงดสูบบุหรี่โลกหลายอย่าง เช่น แจกเสื้อยืด โปสเตอร์ แผ่นพับ และสติ๊กเกอร์ เป็นต้น บางปีจัดให้มีกิจกรรมใหญ่ เช่น จัดทำสปอตรณรงค์ทางทีวีและวิทยุ จัดทำโฆษณารณรงค์ลงเผยแพร่ในนิตยสาร ทำป้ายตั้งโต๊ะผู้ประกาศข่าวทีวี จัดการแสดงรณรงค์ในศูนย์การค้า และจัดนิทรรศการตามศูนย์จัดนิทรรศการและศูนย์การประชุมต่าง ๆ