อยากเลิกบุหรี่เชิญทางนี้

ข้อความที่ใช้พาดหัวสะท้อนถึงการรณรงค์และให้บริการของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติที่ให้บริการสายเลิกบุหรี่ 1600 โดยทั้ง 2 หน่วยงานได้ร่วมกันรณรงค์ให้ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ โทรศัพท์ไปขอคำปรึกษาแนะนำที่หมายเลข 1600 ซึ่งสามารถโทร.ได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนั้น ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติยังได้เพิ่มช่องทางการติดต่อทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ แอปพลิเคชันไลน์ และศูนย์บริการเลิกบุหรี่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ด้วย

วิธีการทำงานของเจ้าหน้าที่สายเลิกบุหรี่ 1600

อยากเลิกบุหรี่เชิญทางนี้ 1 - อยากเลิกบุหรี่เชิญทางนี้

ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติได้แบ่งกลุ่มผู้ที่โทร.เข้าไปขอคำปรึกษาที่หมายเลข 1600 ไว้ดังนี้

  1. ผู้ที่ลังเลยังไม่พร้อมเลิก: เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการคือผู้รับสาย จะให้คำปรึกษาแบบกระชับ อธิบายข้อดีของการเลิกบุหรี่ และข้อเสียของการสูบบุหรี่ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ตัดสินใจเลิก
  2. ผู้ที่พร้อมเลิก: เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการคือผู้ให้คำปรึกษา โดยอธิบายถึงอาการที่ต้องเผชิญ เช่น อาการหงุดหงิด และอาการอยากเสพ เป็นต้น จากนั้น ก็แนะนำวิธีเอาชนะอาการดังกล่าว เพื่อให้สามารถเลิกได้อย่างแท้จริง ใช้เวลาให้คำปรึกษา 20-30 นาที และส่งคู่มือความรู้ไปให้อ่านเพิ่มเติม
  3. ผู้ที่ต้องให้คำปรึกษาต่อเนื่อง: เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการคือผู้ให้คำปรึกษาเชี่ยวชาญ ทำหน้าที่โทร.ไปสอบถาม ให้กำลังใจ และให้คำปรึกษาจำนวน 6 ครั้ง เป็นเวลา 1 ปี เพื่อให้สามารถเลิกได้อย่างถาวร โดยไม่กลับไปเสพซ้ำอีก