เกี่ยวกับเรา - เกี่ยวกับเรา

ขึ้นชื่อว่าบุหรี่ ทั้งบุหรี่มวนหรือบุหรี่ธรรมดาและบุหรี่ไฟฟ้า ล้วนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทำให้ผู้สูบป่วยหลายโรค ส่งผลให้เกิดการสูญเสียชีวิตและค่ารักษาพยาบาล การรณรงค์ให้เลิกบุหรี่และหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง และด้วยเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว เราจึงเปิดเว็บบล็อกนี้ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นส่วนร่วมในการเผยแพร่กิจกรรมและโครงการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ รวมทั้งแนวทางเลิกบุหรี่

สาระที่เรานำเสนอ

สำหรับประเด็นต่าง ๆ ที่เราคัดเลือกมานำเสนอ มีดังนี้

  1. หน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดกิจกรรมรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ในวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี
  2. โครงการรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากบุหรี่
  3. โครงการรณรงค์ให้วัดเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่
  4. โครงการให้คำปรึกษาแนะนำวิธีเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์ผ่านหมายเลข 1600
  5. ยาประเภทต่าง ๆ ที่เป็นตัวช่วยให้เลิกบุหรี่ ซึ่งมีทั้งยารับประทานชนิดเม็ด ลูกอมสมุนไพร และผลิตภัณฑ์นิโคตินทดแทน
  6. อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าเทียบกับบุหรี่มวน
  7. เว็บไซต์ชั้นนำที่เป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารการรณรงค์เลิกบุหรี่ ซึ่งเราคัดเลือกมาแนะนำ 3 เว็บไซต์ด้วยกัน

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเด็นที่นำเสนอทั้งหมด จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่สนใจเลิกบุหรี่ รวมทั้งผู้ไม่สูบบุหรี่แต่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับโทษภัยของการเสพติดบุหรี่ เพื่อนำไปใช้เตือนใจตนเองไม่ให้หลงทดลอง รวมทั้งใช้เตือนสติสมาชิกในครอบครัวและคนที่รู้จักคุ้นเคยให้ห่างไกลการสูบบุหรี่