แหล่งรวมข้อมูลข่าวสาร - แหล่งรวมข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ ทั้งวิธีลด ละ เลิก ข้อเสียของการเสพติดบุหรี่และยาสูบ และข้อดีของการเลิกบุหรี่ ทั้งหมดนี้หาอ่านได้ง่ายในโลกออนไลน์ โดยมีหน่วยงานและเครือข่ายที่รณรงค์เรื่องนี้หลายองค์กรได้เปิดเว็บไซต์และเฟซบุ๊กเป็นพื้นที่นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ทั้งนี้ เว็บไซต์ระดับแนวหน้าที่นำเสนอเรื่องนี้ มีดังนี้

3 เว็บไซต์แนะนำ

Ashthailand.or.th: เป็นเว็บไซต์ของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เป็นแหล่งรวมความรู้ ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่าง ๆ เกี่ยวกับการรณรงค์ให้ลด ละ และเลิกสูบบุหรี่ รณรงค์ไม่ให้เริ่มสูบบุหรี่ บทความ คอลัมน์ตอบคำถาม การนำเสนอความรู้ด้วยคลิปวิดีโอและเสียง ถือเป็นเว็บไซต์ที่รวมความรู้ไว้มากที่สุด และรายงานความเคลื่อนไหวต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้รวดเร็วที่สุด

Thailandquitline.or.th: เป็นเว็บไซต์ของศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (ศบช.) นำเสนอข้อมูล ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่าง ๆ เกี่ยวกับการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่น้อยกว่าเว็บไซต์ของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ แต่มีความโดดเด่นที่โครงการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์หมายเลข 1600 ซึ่งเรียกว่า “สายเลิกบุหรี่ 1600”

Thaihealth.or.th: เป็นเว็บไซต์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญที่สนับสนุนกิจกรรมและโครงการรณรงค์เลิกบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ นำเสนอข้อมูล ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่าง ๆ เกี่ยวกับการรณรงค์เลิกบุหรี่ได้รวดเร็วเช่นกัน ทั้งนี้ สสส. เป็นหน่วยงานร่วมมือกับองค์กรอื่นในการทำงาน ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมและโครงการด้วยตนเอง